Nowe bezchromianowe podkłady epoksydowe - P580-450x

Szanowni Państwo,

 

Informuję o wprowadzeniu do sprzedaży nowych bezchromianowych podkładów epoksydowych w marce Nexa Autocolor dla CT wraz z dedykowanymi utwardzaczami i rozcieńczalnikami:

 

Produkt

Nazwa

P580-4501

Bezchromianowy podkład epoksydowy HP – SG01 Biały

P580-4505

Bezchromianowy podkład epoksydowy HP – SG05 Szary

P580-4510

Bezchromianowy podkład epoksydowy HP Beżowy

P275-3042

Utwardzacz do bezchromianowych podkładów epoksydowych HP

P850-1479

Rozcieńczalnik do bezchromianowych podkładów epoksydowych HP – Wolny

P850-1480

Rozcieńczalnik do bezchromianowych podkładów epoksydowych HP

 

HP = High Perfomance = Wysoka wydajność

SG = Spectral Grey = Szarość widmowa

 

Opis produktu

Podkłady P580-4501/-4505 /-4510 to bardzo wydajne bezchromianowe podkłady epoksydowe utwardzane aminami.

Podkłady HP charakteryzują się dużą zawartością ciał stałych, szybkim schnięciem, doskonałą przyczepnością przy jednoczesnej dobrej odporności antykorozyjnej. Nowe podkłady umożliwiają łatwe uzyskanie grubego filmu przy jednoczesnej doskonałej odporności na zacieki. Podkłady HP są dedykowane do aplikacji na wielu rodzajach podłoży, w tym z aluminium, stosowanych w przemyśle transportowym. Dzięki zastosowaniu kombinacji dedykowanych utwardzaczy i rozcieńczalników podkłady HP zapewniają niezwykle łatwą aplikację, doskonałą rozlewność oraz końcowy połysk lakieru nawierzchniowego. W połączeniu z innymi produktami marki Nexa Autocolor podkłady HP zapewniają znakomity końcowy rezultat naprawy. Na podkłady HP mogą być aplikowane lakiery nawierzchniowe Turbo Plus™ lub EHS Turbo Plus™. W mieszaninie gotowej do natrysku zawartość LZO jest niższa niż 540 g/l.

 

Cecha 

Korzyść    

Emisja LZO poniżej 540 g/l.

Zgodność procesu z przepisami UE: Dyrektywa VOC

Produkty HS

Siła krycia + oszczędność materiału

Brak chromianów w produkcie

Zgodność procesu z przepisami UE, w tym RoHS i  REACH

High Performance = Wysoka wydajność

Doskonała wydajność na wielu typach podłoży

Odporność na zacieki, nawet do 250 µm mokrego filmu.

Zmniejsza ryzyko poprawek

Jednorazowa aplikacja

Oszczędność czasu

Doskonała absorbcja odkurzu

W większości przypadków nie ma potrzeby szlifowania podkładu przed aplikacją lakieru nawierzchniowego.

Możliwość aplikacji kolejnej warstwy już po upływie 45 - 60 minut w procesie Mokro na Mokro

Udoskonalenie procesu naprawy

Właściwości antykorozyjne

Nie ma potrzeby stosowania podkładu wytrawiającego – oszczędność czasu i kosztów procesu.

Opakowania podkładu

Możliwe dozowanie podkładu z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem bezpośrednio w opakowaniu.

 

Dostępne opakowania

 

Kod opakowania

Typ opakowania

Opak. / karton

Kartony / paleta

P580-4501/E10

Metalowe wiaderko *

-

16

P580-4505/E10

Metalowe wiaderko *

-

16

P580-4510/E10

Metalowe wiaderko *

-

16

P275-3042/E2.5

Metalowa puszka 2.5 L

2

180

P850-1479/E5

Metalowa puszka 5 L

2

108

P850-1480/E5

Metalowa puszka 5 L

2

108

 

* Dodatkowa przestrzeń wiaderka umożliwia wymieszanie podkładu z utwardzaczem i rozcieńczalnikiem bez konieczności stosowania osobnego naczynia.

 

Kody kreskowe

 

Item

Kod op. jednostkowego

     Kod opak. zbiorczego

P580-4501/E10

5025427638266

-

P580-4505/E10

5025427638259

-

P580-4510/E10

5025427638242

-

P275-3042/E2.5

5025427638228

15025427638225

P850-1479/E5

5025427638655

15025427638218

P850-1480/E5

5025427638211

15025427638652

 

Dostępność

Nowe produkty będą dostępne od 3 września 2012 r.

 

Ceny 2012

 

Kod produktu

Cena / j. miary

Cena / opak.

P580-4501/E10

69,90 zł

699,00 zł

P580-4505/E10

69,90 zł

699,00 zł

P580-4510/E10

69,90 zł

699,00 zł

P275-3042/E2.5

67,60 zł

169,00 zł

P850-1479/E5

30,62 zł

153,10 zł

P850-1480/E5

30,62 zł

153,10 zł

 

Proszę zapoznać się z załączonym cennikiem produktów marki Nexa Autocolor dla CT w formacie Microsoft® Excel.

 

Karty techniczne (TDS/PDS)

Załączona karta nr T8700V dla podkładów będzie również dostępna na stronie Nexa Autocolor: www.nexaautocolor.com

 

Karty charakterystyk chemicznych produktów (MSDS)

Karty znajdują się w załączonym pliku archiwum ZIP.

Wszystkie karty MSDS nowych produktów znajdują się na Naszej stronie.

 

Dane fizyczne

 

Produkt

Cząstki stałe %

Cząstki lotne %

Gęstość kg/l

P580-4501

74,8

25,2

1,54

P580-4505

74.775

25.225

1.536

P580-4510

74.651

25.349

1.532

P275-3042

49.7

50.3

0.92

P850-1479

0

100

0.875

P850-1480

0

100

0.88

 

Lotne Związki Organiczne (LZO)

Limit zawartości LZO dla tej kategorii produktu, tj. IIB.c wynosi. 540 g/l. Zawartość LZO w gotowej do użycia mieszaninie wynosi nie więcej niż. 540 g/l.

W zależności od sposobu zastosowania, zawartość LZO w gotowej do użycia mieszaninie może być niższa niż określona w przepisach.

 

Wycofane produkty

Dotychczas oferowane podkłady linii P580-350* będą sukcesywnie wycofywane z oferty z chwilą wyczerpania zapasów magazynowych.

 

Kolor podkładu

Wycofany produkt

Nowy produkt

SG01 Biały

P580-3501

P580-4501

SG05 Szary

P580-3502

P580-4505

Beżowy

P580-3503

P580-4510

Czarny

P580-3504

-

 

Dedykowane linijki mieszalnicze

9964-227 = standardowa

9964-220 = duża

 

Transport i magazynowanie

Minimalny okres przydatności do użycia (tzw. Shelf Life) wynosi 4 lata od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Temperatura magazynowania: 5 do 35°C.Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz dział 10 karty charakterystyki chemicznej), napojów i jedzenia. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym, aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Należy zapoznać się z kartą charakterystyki chemicznej produktu (MSDS). Produkty są przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego zastosowania. Dane w niniejszej wiadomości zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną odpowiedzialność. PPG Industries Poland Sp. z o. o. nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty lub szkody materialne i niematerialne.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, zgodnie z polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji znajduje się w Kartach Charakterystyki Chemicznej Produktów, dostępnych pod adresem: www.nexaautocolor.com lub na Naszej stronie.

wykonanie: studiotg.pl
Copyrights © 2011-2019 Autocolor Witkowscy
Wszelkie prawa zastrzeżone