Nowe pigmenty High Croma® linii Aquabase® Plus

Szanowni Państwo,

 

Informuję o wprowadzeniu do sprzedaży nowych pigmentów High Croma® linii Aquabase® Plus:

 

Pigment

Nazwa

P994-8917

HIGH CROMA® CLEAN BLUE

P994-8990

HIGH CROMA® CLEAN YELLOW

P994-8943

HIGH CROMA® CLEAN RED

P994-8961

HIGH CROMA® CLEAN VIOLET RED

P994-8977

HIGH CROMA® CLEAN MAROON

 

Nowe pigmenty High® Croma powstały dzięki wieloletniemu doświadczeniu marki Nexa Autocolor na dziedzinie kolorymetrii, jak również dzięki wykorzystaniu nowej technologii produkcji. Dzięki temu połączeniu nowe pigmenty High Croma® Aquabase® Plus umożliwiają uzyskane czyściejszych, jaśniejszych oraz bardziej soczystych kolorów, w szczególności czerwonych i niebieskich metalików i pereł.

 

Kolorystyka

Nowe receptury będą sukcesywnie publikowane w internetowym serwisie Kolory Online Nexa Autocolor oraz w kolejnych aktualizacjach programu PaintManager™ dostępnych poprzez InternetUpdate® jak również na płytach CD.

Nowe pigmenty High Croma® zostaną również zastosowane do poprawienia już istniejących receptur.

 

Narzędzia kolorystyczne

Nowe wzorniki wariantów kolorów obecnych w kolor boks WBVD dla linii Aquabase® Plus zostaną dostarczone wraz z aktualizacją nr 1/13. Wszystkie dotychczas istniejące wzorniki pozostaną częścią zestawu kolor boks,

Wszystkie nowe warianty, które wykazują znaczną poprawę w porównaniu do standardów OEM, będą w przyszłości traktowane jako uzupełnienie do kolor boks WBVD dla linii Aquabase® Plus. Nie jest planowana aktualizacja narzędzia Aquabase® Plus Tinting Guide ponieważ pigmenty High Croma® są oznaczone jako pigmenty o niskim zużyciu.

 

Komunikat o pigmencie o niskim zużyciu

Komunikat pojawia się w narzędziach kolorystycznych Nexa Autocolor wyłącznie w przypadku wystąpienia w recepturze rzadko spotykanego produktu. W takim przypadku, przed przystąpieniem do mieszania koloru należy sprawdzić, czy produkt jest dostępny na mieszalniku.

 

"UWAGA: Zawiera rzadko spotykany pigment!

Sprawdź dostępność produktu przed dozowaniem"

 

Dostępność

Nowe pigmenty będzie można zamawiać od poniedziałku 3 września br.

 

Nowe pigmenty będą dostępne w plastikowych butelkach z logo Aquabase® Plus o pojemności ½ litra, pakowane po 3 sztuki w kartonie.

 

Kody kreskowe

 

Kod

Kod opak. jednostkowego

Kod opak. zbiorczego

P994-8917/E0.5

5025427637078

15025427637075

P994-8990/E0.5 

5025427636934

15025427636931

P994-8943/E0.5 

5025427637061

15025427637068

P994-8961/E0.5 

5025427637047

15025427637044

P994-8977/E0.5 

5025427637054

15025427637051

 

Wycofane produkty

Brak

 

Karty techniczne (TDS)

Brak zmian.

 

Karty Charakterystyk Chemicznych Produktów (MSDS)

Karty znajdują się w załączonym pliku archiwum ZIP.

Wszystkie karty MSDS produktów Nexa Autocolor znajdują się na Naszej stronie internetowej.

 

Dane fizyczne

 

Produkt

Cząstki stałe %

Cząstki lotne %

Gęstość kg/l

P994-8917

17,501

7,703

1,015

P994-8990 

25,061

9,041

1,045

P994-8943 

21,090

10,193

1,015

P994-8961 

18,003

8,913

1,025

P994-8977 

15,066

7,375

1,045

 

Lotne Związki Organiczne (LZO)

Limit zawartości LZO dla tej kategorii produktu, tj. IIB.d wynosi. 420 g/l. Zawartość LZO w gotowej do użycia mieszaninie wynosi nie więcej niż. 420 g/l. W zależności od sposobu zastosowania, zawartość LZO w gotowej do użycia mieszaninie może być niższa niż określona w przepisach.

 

Transport i magazynowanie

Minimalny okres przydatności do użycia (tzw. Shelf Life) wynosi 4 lata od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, zgodnie z poniższymi wskazówkami. Temperatura magazynowania: 5 do 35°C.Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz dział 10 karty charakterystyki chemicznej), napojów i jedzenia. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym, aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Należy zapoznać się z kartą charakterystyki chemicznej produktu (MSDS). Produkty są przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego zastosowania. Dane w niniejszej wiadomości zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną odpowiedzialność. PPG Industries Poland Sp. z o. o. nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty lub szkody materialne i niematerialne. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, zgodnie z polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji znajduje się w Kartach Charakterystyki Chemicznej Produktów, dostępnych pod adresami: www.nexaautocolor.com oraz na Naszej stronie internetowej.

wykonanie: studiotg.pl
Copyrights © 2011-2019 Autocolor Witkowscy
Wszelkie prawa zastrzeżone