NOWOŚĆ NEXA !! Gotowy Czarny Półmat RAL.9021, w aerozolu

Szanowni Państwo,

Informujemy o wprowadzeniu do sprzedaży nowego produktu w marce NEXA AUTOCOLOR® - P166-537 Kolor gotowy Czarny Półmat RAL.9021, w aerozolu

Kolor gotowy Czarny Półmat, to farba akrylowa idealna do wykonywania szybkich napraw, w tym gwarancyjnych w warsztatach z certyfikatem OEM. Produkt jest dostarczany w postaci aerozolu, łatwego do przechowywania i zastosowania.

Dostępność

Produkt będzie dostępny od poniedziałku 14 października br.


Karta techniczna (TDS)

Proszę zapoznać się z załączoną kartą techniczną o referencji I2700V. Karty techniczne produktów marki Nexa Autocolor® znajdują się na stronie: www.nexa.pl w zakładce dokumentacja techniczna.

Karta Charakterystyki Chemicznej Produktu (MSDS)

Wszystkie karty MSDS produktów marki Nexa Autocolor® znajdują się na stronie: www.nexa.pl w zakładce dokumentacja techniczna.

Transport i magazynowanie

Minimalny okres przydatności do użycia (tzw. Shelf Life) wynosi 4 lata od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, zgodnie z poniższymi wskazówkami. Temperatura magazynowania: 5 do 35°C. Opakowanie ciśnieniowe: chronić przed działaniem promieni słonecznych, nie narażać na działanie temperatur przekraczających 50°C. Nie przekłuwać ani nie palić, nawet po opróżnieniu. Nie natryskiwać na otwarty ogień ani żarzące się materiały. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Chronić przed dziećmi. Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz dział 10 karty charakterystyki chemicznej), napojów i jedzenia. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym, aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Należy zapoznać się z kartą charakterystyki chemicznej produktu (MSDS). Produkty są przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego zastosowania. Dane w niniejszej wiadomości zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną odpowiedzialność. PPG Industries Poland Sp. z o. o. nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty lub szkody materialne i niematerialne. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, zgodnie z polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji znajduje się w Kartach Charakterystyki Chemicznej Produktów, dostępnych pod adresami: www.nexa.pl w zakładce dokumentacja techniczna.

wykonanie: studiotg.pl
Copyrights © 2011-2019 Autocolor Witkowscy
Wszelkie prawa zastrzeżone