NOWOŚĆ! Produkt P551-1085 w sprzedaży!

Szanowni Państwo!

 

Firma PPG Industries uruchomiła sprzedaż produktu P551-1085, tj. szpachli poliestrowej na tworzywa sztuczne.

 

P551-1085 to drobna, elastyczna szpachla, która zapewnia doskonałą przyczepność zarówno do sztywnych jak i elastycznych podłoży z tworzyw sztucznych.

Ponadto jest łatwa w aplikacji i szlifowaniu. Na szpachlę P551-1085 można aplikować podkłady na tworzywa sztuczne marki Nexa Autocolor.

 

Więcej szczegółów na temat zastosowania znajdą Państwo w karcie technicznej produktu nr F0100V, która znajduję się w naszej bazie MSDS i PDS na naszej stronie.

  

Kod opakowania


P551-1085/E1.5K


 

Dane fizyczne produktów

 

Produkt

Cząstki stałe %

       Cząstki lotne %

       Gęstość kg/l

     Okres przydatności

P551-1085           

91,50

          8,5           

       1,75                       

2 lata

 

Lotne związki organiczne

Limit zawartości LZO dla tego produktu (kategoria produktu: IIB.b) wynosi 250 g/l. Zawartość LZO w gotowym do użycia produkcie wynosi nie więcej niż 250 g/l. W zależności od sposobu zastosowania, zawartość LZO w gotowym produkcie może być niższa niż określona w Dyrektywie unijnej.

 

Karty charakterystyk chemicznych (MSDS)

Karta MSDS jest dostępna w naszej bazie dokumentacji technicznych na naszej stronie. 

 

Transport i magazynowanie

Zapoznać się ze wskazówkami na etykiecie produktu. Temperatura magazynowania: 5 do 35°C. Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz sekcja 10 dedykowanej karty charakterystyki), napojów i jedzenia. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym, aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Prosimy zapoznać się z informacjami na temat ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawarte w karcie charakterystyki i na etykiecie produktu. Należy stosować osobiste wyposażenie ochronne. Dane podano wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własne ryzyko, dlatego też PPG Industries Poland Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty, czy szkody. Informacje zawarte w tym arkuszu mogą ulec zmianie, zgodnie z polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie. Szczegółowa karta charakterystyki chemicznej produktu jest dostępna na naszej stronie w zakładce "dokumentacje techniczne".


Serdecznie zapraszamy do zakupu tego produktu i zapoznania się ze wszelkimi, przydatnymi informacjami, które umieściliśmy dla Państwa naszej stronie. 

wykonanie: studiotg.pl
Copyrights © 2011-2019 Autocolor Witkowscy
Wszelkie prawa zastrzeżone