NOWOŚCI! Nowe podkłady wypełniające 2K HS już w sprzedaży!

Szanowni Państwo!

Firma PPG Industries uruchomiła sprzedaż trzech nowych produktów:

P565-5701/E3     2K PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY PREMIUM - SG1 BIAŁY

P565-5705/E3     2K PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY PREMIUM - SG5 SZARY

P565-5707/E3     2K PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY PREMIUM - SG7 CIEMNOSZARY


P565-5701, P565-5705 i P565-5707 (P565-570X Podkłady Wypełniające Premium) są akrylowymi podkładami wypełniającymi 2K HS, stworzonymi do użycia z systemem lakierów nawierzchniowych NEXA AUTOCOLOR® Aquabase Plus lub 2K HS+. Są łatwe w aplikacji i szlifowaniu oraz dają świetny efekt końcowy.

 Dzięki całemu zakresowi Szarości Widmowych uzyskanych przy użyciu P565-5701/5705/5707, można osiągnąć doskonałe dopasowanie kolorów przy jednoczesnej optymalizacji zużycia lakierów nawierzchniowych.

 

Ceny detaliczne 2015

 

Kod produktu

Cena / j. miary

Cena / opak.

P565-5701/E3    

130,00 zł

390,00 zł

P565-5705/E3    

130,00 zł

390,00 zł

P565-5707/E3    

130,00 zł

390,00 zł

Ceny za 1 litr mieszanki gotowej do natrysku (RFU) *

 

 

Proporcje

Cena 1 litra RFU *

P565-57XX z utwardzaczem P210-8815

7 : 1 : 1.5

125.65 zł

P565-57XX z utwardzaczem P210-8430

4 : 1 : 0.75

119.69 zł

 * Dla klienta detalicznego, bez rabatu.

 

Dostępne opakowania

Podkłady P565-57XX są oferowane w standardowych metalowych puszkach o pojemności 3 litrów.

Kod produktu

Opak. / karton

Kartony / paleta

P565-5701/E3    

2

112

P565-5705/E3    

2

112

P565-5707/E3    

2

112

 

Nowe produkty będą dostępne od 13.04.2015.

 

Kody kreskowe opakowań jednostkowych i zbiorczych

Kod opakowania

Kod opak. jednostkowego

     Kod opak. zbiorczego

P565-5701/E3 

5025427640696

15025427640693

P565-5705/E3 

5025427640702

15025427640709

P565-5707/E3 

5025427640719

15025427640716

 

Dane fizyczne poszczególnych produktów

Produkt

Cząstki stałe %

Cząstki lotne %

Gęstość kg/l

P565-5701/E3 

74.02

25.98

1.540

P565-5705/E3 

74.17

25.83

1.538

P565-5707/E3 

67.73

32.27

1.370

 

Wycofane produkty

Brak

 

Karty techniczne (TDS/PDS)

Więcej szczegółów na temat zastosowania znajdą Państwo w karcie technicznej produktu nr H5670V oraz H5672V, która znajduję się w bazie PDS na naszej stronie (Dla klientów - Dokumentacje techniczne - Nexa Autocolor - PDS).

 

Karty charakterystyk chemicznych produktów (MSDS)

Karty MSDS są dostępne w bazie dokumentacji technicznych na naszej stronie pod nr P565-5701 / P565-5705 / P565-5707

 

Lotne Związki Organiczne (LZO)

Unijny limit zawartości LZO dla tego produktu (kategoria produktu: IIB.c) wynosi. 540 g/l. Zawartość LZO w gotowym do użycia produkcie wynosi nie więcej niż. 540 g/l. W zależności od sposobu zastosowania, zawartość LZO w gotowym produkcie może być niższa niż określona w Dyrektywie unijnej.

 

Transport i magazynowanie

Zapoznać się ze wskazówkami na etykiecie produktu. Temperatura magazynowania: 5 do 35°C.Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz dział 10 karty charakterystyki chemicznej), napojów i jedzenia. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Zapoznać się z informacjami na temat ochrony zdrowia, zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawartymi w karcie charakterystyki i na etykiecie produktu. Stosować osobiste wyposażenie ochronne. Dane w arkuszu zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własne ryzyko, dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty, czy szkody. Informacje zawarte w tym arkuszu mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie. Szczegółowa Karta bezpieczeństwa produktu (karta charakterystyki chemicznej produktu) jest dostępna na stronie: www.ppgrefinish.com

 

Serdecznie zapraszamy do zakupu nowych produktów oraz zapoznania się ze wszelkimi, przydatnymi informacjami, które umieściliśmy dla Państwa na naszej stronie. 

wykonanie: studiotg.pl
Copyrights © 2011-2019 Autocolor Witkowscy
Wszelkie prawa zastrzeżone