Nowości od Nexa Autocolor!

Szanowni Państwo,

 

Informujemy o wprowadzeniu do sprzedaży nowych podkładów w marce Nexa Autocolor oraz dedykowanego do nich rozcieńczalnika:

 

P565-5801/E1     2K PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY PREMIUM - SG1 BIAŁY

P565-5805/E3     2K PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY PREMIUM - SG5 SZARY

P565-5807/E1     2K PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY PREMIUM - SG7 CIEMNOSZARY

 

P852-1680/E1     2K ROZCIEŃCZALNIK PRZYSPIESZONY DO PODKŁADU SZYBKIEGO

 

Opis produktu

 

Podkład Szybki łączy szybkość i łatwość aplikacji z doskonałymi właściwościami do szlifowania. Aplikacja na 1 średnią + dwie pełne warstwy w połączeniu z bardzo krótkim czasem odparowania pozwala na przygotowanie naprawianej powierzchni do szlifowania w zaledwie godzinę. Są to produkty wszechstronne, łatwe w nakładaniu i obróbce, gwarantujące doskonałą jakość powłoki oraz trwałość połysku lakieru.

 

Dzięki całemu zakresowi Szarości Widmowych uzyskanych przy użyciu P565-5801/5805/5807, można osiągnąć doskonałe dopasowanie kolorów przy jednoczesnej optymalizacji zużycia lakierów nawierzchniowych.

 

Dostępne opakowania

Podkłady P565-58XX są oferowane w standardowych metalowych puszkach o pojemności odpowiednio 1 i 3,5 litra.

 

Kod produktu

Opak. / karton

Kartony / paleta

P565-5801/E1

6

360

P565-5805/E3

2

96

P565-5807/E1

2

96

 

Rozcieńczalnik do podkładu szybkiego oferowany jest w plastikowych butelkach o pojemności 1 litra.

 

Kod produktu

Opak. / karton

Kartony / paleta

P852-1680/E1

6

342

 

 

Kody kreskowe opakowań jednostkowych i zbiorczych

 

Kod opakowania

Kod opak. jednostkowego

     Kod opak. zbiorczego

P565-5801/E1 

5025427641556

15025427641553

P565-5805/E3 

5025427641563

15025427641560

P565-5807/E1 

5025427641570

15025427641577

P852-1680/E1 

5025427641587

15025427641584

 

Dane fizyczne poszczególnych produktów

 

Produkt

Cząstki stałe %

Cząstki lotne %

Gęstość kg/l

P565-5801 

71.41

28.59

1.456

P565-5805 

63.77

36.23

1.315

P565-5807 

65.82

34.18

1.327

P852-1680

1.26

98.74

0.859

 

Karty techniczne (TDS/PDS)

Załączone karty dla podkładów P565-58XX są również dostępne na stronie Nexa Autocolor www.nexaautocolor.com

 

Karty charakterystyk chemicznych produktów (MSDS)

Karty MSDS znajdują się w załączonym pliku ZIP.

Wszystkie karty MSDS nowych produktów znajdują się na stronie Nexa Autocolor www.nexaautocolor.com

 

PaintManager™

Program kolorystyczny PaintManager™ zawiera już wzorce mieszanek gotowych do natrysku.

 

Lotne Związki Organiczne (LZO)

Unijny limit zawartości LZO dla tego produktu (kategoria produktu: IIB.c) wynosi. 540 g/l. Zawartość LZO w gotowym do użycia produkcie wynosi nie więcej niż. 540 g/l. W zależności od sposobu zastosowania, zawartość LZO w gotowym produkcie może być niższa niż określona w Dyrektywie unijnej.

 

Transport i magazynowanie

Zapoznać się ze wskazówkami na etykiecie produktu. Temperatura magazynowania: 5 do 35°C.Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz dział 10 karty charakterystyki chemicznej), napojów i jedzenia. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Zapoznać się z informacjami na temat ochrony zdrowia, zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawartymi w karcie charakterystyki i na etykiecie produktu. Stosować osobiste wyposażenie ochronne. Dane w arkuszu zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własne ryzyko, dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty, czy szkody. Informacje zawarte w tym arkuszu mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie. Szczegółowa Karta bezpieczeństwa produktu (karta charakterystyki chemicznej produktu) jest dostępna na stronie: www.ppgrefinish.com

wykonanie: studiotg.pl
Copyrights © 2011-2019 Autocolor Witkowscy
Wszelkie prawa zastrzeżone