NOWOŚCI z Nexa Autocolor!!!

Szanowni Państwo,

 

Informuję o wprowadzeniu do sprzedaży nowych produktów w marce NEXA AUTOCOLOR®:

 

P190-8000/E5               2K LAKIER BEZBARWNY EKSPRESOWY HS PLUS

P210-8817/E2.5            2K UTWARDZACZ HS PLUS DO LAKIERU BEZBARWNEGO P190-8000

P852-1660/E1               ROZCIEŃCZALNIK EKSPRESOWY

P852-1661/E1               ROZCIEŃCZALNIK EKSPRESOWY DO APLIKACJI W WYSOKICH TEMPERATURACH

 

Opis produktu

 

P190-8000 jest akrylowym, 2-komponentowym lakierem bezbarwnym stworzonym do użycia na kolorach bazowych AQUABASE® Plus. Nowy lakier stworzono by umocnić pozycję marki NEXA AUTOCOLOR® jako lidera rynku produktów najwyższej jakości. Lakier Bezbarwny Ekspresowy to najszybsza prędkość na rynku, bez kompromisów w wyglądzie końcowym, procesie aplikacji czy wielkości naprawianego elementu. W celu uzyskania jak najlepszej wydajności dla ekspresowego lakieru bezbarwnego stworzono dedykowany utwardzacz (P210-8817) oraz dwa rozcieńczalniki stosowane w zależności od temperatury aplikacji. Lakier Bezbarwny Ekspresowy wymaga jedynie 5 minut w 60˚C lub 20 minut w 40˚C, co przekłada się na znaczące oszczędności czasu oraz zużywanej energii.

 

Dostępne opakowania

 

Kod produktu

Opak. / karton

Kartony / paleta

P190-8000/E5

2

120

P210-8817/E2.5

2

180

P852-1660/E1

6

342

P852-1661/E1

6

342

 

Kody kreskowe opakowań jednostkowych i zbiorczych

 

Kod opakowania

Kod opak. jednostkowego

     Kod opak. zbiorczego

P190-8000/E5

5051432910639

15051432910636

P210-8817/E2.5

5051432910677 

15051432910674

P852-1660/E1

5051432910714

15051432910711

P852-1661/E1

5025427641938

15025427641935

 

Dane fizyczne poszczególnych produktów

 

Produkt

Cząstki stałe %

Cząstki lotne %

Gęstość kg/l

P190-8000/E5

67,5

32,5

1,028

P210-8817/E2.5

63,98

36,02

1,025

P852-1660/E1

4

96

0,913

P852-1661/E1

0,95

99,05

0,912

 

Karty techniczne (TDS/PDS)

Załączone karty są również dostępne na stronie Nexa Autocolor à www.nexaautocolor.com

 

Karty charakterystyk chemicznych produktów (MSDS)

Karty MSDS znajdują się w załączniku.

Wszystkie karty MSDS nowych produktów znajdują się na stronie Nexa Autocolor à www.nexaautocolor.com

 

Lotne Związki Organiczne (LZO)

Unijny limit zawartości LZO dla tego produktu (kategoria produktu: IIB. d) wynosi 420g/l. Zawartość LZO w gotowym do użycia produkcie wynosi nie więcej niż 420g/l. W zależności od sposobu zastosowania, zawartość LZO w gotowym produkcie może być niższa niż określona w Dyrektywie unijnej.

 

UWAGA!

Połączenie niniejszego produktu z P100-2020, P565-7210 lub P565-7220 pozwala uzyskać powłokę o specjalnych właściwościach określonych w przepisach. Dla uzyskanej mieszaniny wspomnianych produktów limit zawartości LZO (kategoria produktu: IIB.e) wynosi 840g/l.

Zawartość LZO w gotowym do użycia produkcie wynosi nie więcej niż 840g/l.

 

Transport i magazynowanie

Zapoznać się ze wskazówkami na etykiecie produktu. Temperatura magazynowania: 5 do 35°C.Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz dział 10 karty charakterystyki chemicznej), napojów i jedzenia. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Zapoznać się z informacjami na temat ochrony zdrowia, zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawartymi w karcie charakterystyki i na etykiecie produktu. Stosować osobiste wyposażenie ochronne. Dane w arkuszu zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własne ryzyko, dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty, czy szkody. Informacje zawarte w tym arkuszu mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie. Szczegółowa Karta bezpieczeństwa produktu (karta charakterystyki chemicznej produktu) jest dostępna na stronie: www.nexaautocolor.com

wykonanie: studiotg.pl
Copyrights © 2011-2019 Autocolor Witkowscy
Wszelkie prawa zastrzeżone