NOWY LAKIER BEZBARWNY NEXA AUTOCOLOR - WODOROZCIEŃCZALNY

Szanowni Państwo,  

Uprzejmie informuję o wprowadzeniu do sprzedaży nowego lakieru bezbarwnego wraz z dedykowanym utwardzaczem i rozcieńczalnikiem do cieniowania:

P910-5510/E1           Wodny Lakier Bezbarwny

P210-8860/E0.5        Utwardzacz do wodnego lakieru bezbarwnego

P980-2551/E1           Blender – Rozcieńczalnik do cieniowania wodnego lakieru bezbarwnego 

P910-5510 został zaprojektowany do aplikacji na kolory bazowe Aquabase® Plus. Jednowarstwowa aplikacja znacznie redukuje czas procesu naprawy. P910-5510 doskonale poddaje się cieniowaniu, cechuje go wysoki połysk, jest łatwy i szybki w polerowaniu, dzięki czemu zwiększa wydajność pracy. 

P910-5510 jest dedykowany szczególnie do tych warsztatów, gdzie wymagane jest ograniczenie emisji LZO do minimum, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości naprawy i doskonałego efektu końcowego powłoki. 

Więcej szczegółów na temat nowych produktów znajdą Państwo w załączonym pliku PDF o nazwie „P910-5510 Wodny Lakier Bezbarwny i P980-2551 Blender”. 

Karta techniczna (TDS/PDS)

Karta nr J5510V znajduje się w załączonym pliku PDF o nazwie „PDS NAC CAR P910-5510 Waterborne Clearcoat J5510V POL.2011-04-29”. Karta będzie również dostępna na stronie www.nexaautocolor.com 

Karty charakterystyk chemicznych (MSDS)

Karty MSDS są dostępne w załączonym do bieżącej wiadomość archiwum ZIP o nazwie „MSDS POL“.

Ponadto wszystkie karty MSDS produktów marki Nexa Autocolor znajdują się na stronie www.nexaautocolor.com 

Transport i magazynowanie

Zapoznać się ze wskazówkami na etykiecie produktu. 

Temperatura magazynowania: 5 do 35°C.Należy przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz sekcja 10 dedykowanej karty charakterystyki), napojów i jedzenia. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym, aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Prosimy czytać informacje na temat zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawarte w karcie charakterystyki i na etykiecie produktu. Należy stosować osobiste wyposażenie ochronne. Dane podano wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własne ryzyko, dlatego też PPG Industries Poland Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty, czy szkody. Informacje zawarte w tym arkuszu mogą ulec zmianie, zgodnie z polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie. Szczegółowa karta charakterystyki chemicznej produktu jest dostępna na stronie www.nexaautocolor.com

Dołączone pliki

wykonanie: studiotg.pl
Copyrights © 2011-2019 Autocolor Witkowscy
Wszelkie prawa zastrzeżone