Nowy produkt w marce Selemix. 6-580 Dodatek.

Szanowni Państwo,

 

Proszę o zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi wprowadzenia do oferty nowego dodatku 6-580, konwertera do aplikacji pędzlem.

 

Dotychczasowa oferta marki Selemix, oprócz zestawu konwencjonalnych powłok lakierniczych, dostarczała osobną grupę produktów dedykowanych do aplikacji pędzlem, tj. 7-020, 7-030 oraz 7-080. Dzięki wprowadzeniu do oferty dodatku 6-580 niektóre konwencjonalne lakiery 1K (7-610, 7-611, 7-630, 7-810 oraz 7-820) marki Selemix mogą być w łatwy sposób przekonwertowane na powłoki do aplikacji pędzlem. W związku z powyższym produkty 7-080, 7-020 oraz 7-030 zostaną wycofane z oferty marki Selemix, wraz z wyczerpaniem zapasów magazynowych.

 

Kluczowe korzyści

• Łatwość aplikacji

• Produkt nie zawiera związków chromianów i związków ołowiu.

• Dodatkowa metoda aplikacji dla 7-610, 7-611, 7-630, 7-810 i 7-820

 

Cena 2012

 

Kod produktu

Cena / j. miary

Cena / opak.

1.965.8000/E1

38,00 zł

38,00 zł

 

Dostępność produktu

Dodatek 6-580 będzie dostępny do zamawiania od 1 października br.

 

Dostępne opakowania

 

Kod produktu

Opak. w kartonie

1.965.8000/E1

6

 

Kody kreskowe

 

Kod produktu

Kod op. jednostkowego

Kod opak. zbiorczego

1.965.8000/E1

8000792085676

18000792085673

 

Dane fizyczne

 

Produkt

Cząstki stałe %

Cząstki lotne %

Gęstość kg/l

1.965.8000

35.5

64.5

0.915

 

Wycofane produkty

Niżej wymienione produkty przestaną być dostępne w ofercie marki Selemix wraz z wyczerpaniem zapasów magazynowych:

1.770.2000/E3.6K

1.770.3000/E13K

1.770.3000/E3.25K

1.770.8000/E4.35K

 

Karta techniczna (TDS/PDS)

Załączona karta nr 588V jest również dostępna na stronie: www.selemix.com

 

Karty charakterystyk chemicznych produktów (MSDS)

Wszystkie karty MSDS nowych produktów znajdują się na stronie: www.selemix.com

 

Transport i magazynowanie

Minimalny okres przydatności do użycia (tzw. Shelf Life) wynosi 4 lata od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, zgodnie z poniższymi wskazówkami. Temperatura magazynowania: 5 do 35°C.Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz dział 10 karty charakterystyki chemicznej), napojów i jedzenia. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym, aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Należy zapoznać się z kartą charakterystyki chemicznej produktu (MSDS). Produkty są przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego zastosowania. Dane w niniejszej wiadomości zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną odpowiedzialność. PPG Industries Poland Sp. z o. o. nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty lub szkody materialne i niematerialne. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, zgodnie z polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji znajduje się w Kartach Charakterystyki Chemicznej Produktów, dostępnych pod adresem: www.ppgrefinish.com  

wykonanie: studiotg.pl
Copyrights © 2011-2019 Autocolor Witkowscy
Wszelkie prawa zastrzeżone