PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT

na zakup usług doradczych w zakresie wdrożenia Planu rozwoju eksportu, w szczególności:

Zadanie 1. Opracowanie optymalnej strategii finansowania rozwoju eksportu,

Zadanie 2. Opracowanie koncepcji wizerunku firmy na rynkach docelowych i strategii wprowadzenia usług Spółki na rynki docelowe,

Zadanie 3. Przygotowanie dokumentacji technicznej w celu wprowadzenia produktów na rynki docelowe,

Zadanie 5. Zakup badań marketingowych,

Zadanie 7. Zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej.

Zadanie 8. Zakup usług w zakresie organizacji spotkań.

Nr umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-24-094/11-00

Projekt realizowany jest w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

Zapytanie ofertowe w dniu 06 lipca br umieszono na stronie internetowej Spółki pod adresem:

http://www.auto-color.com.pl/?p=news

 

W tym samym dniu również zapytanie umieszczono w widocznym miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Beneficjenta.

 

W nawiązaniu do zapytania wpłynęły następujące oferty:

 

 

Data wpłynięcia

 

 

Nazwa firmy

 

Kwota

(w zł netto)

 

Zadanie 1. Opracowanie optymalnej strategii finansowania rozwoju eksportu

12 lipca 2012

Faber Consulting Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie

6.000,00

Zadanie 2. Opracowanie koncepcji wizerunku firmy na rynkach docelowych i strategii

12 lipca 2012

Studiotg Agencja Interaktywna Błażej Abel z siedzibą w Tarnowskich Górach

19.850,00

Zadanie 3. Przygotowanie dokumentacji technicznej w celu wprowadzenia produktów na rynki docelowe

12 lipca 2012

JCC International Trade z siedzibą we Wrocławiu

38.750,00

Zadanie 5. Zakup badań marketingowych

12 lipca 2012

Faber Consulting Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie

7.500,00

Zadanie 7. Zakup usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania i sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej

12 lipca 2012

Faber Consulting Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie

15.000,00

Zadanie 8. Zakup usług w zakresie organizacji spotkań

Nie wpłynęła żadna oferta

 

W związku z powyższym w ramach postępowania zaproszenie do realizacji zlecenia uzyskują następujące firmy:

Faber Consulting Sp. z o.o. w zakresie realizacji zadań: 1, 5, 7.

Studiotg Agencja Interaktywna w zakresie realizacji zadania 2.

JCC International Trade z siedzibą we Wrocławiu w zakresie realizacji zadania 3.

wykonanie: studiotg.pl
Copyrights © 2011-2019 Autocolor Witkowscy
Wszelkie prawa zastrzeżone