Quickline - Nowy produkt. Utwardzacz ekspresowy QH-4505 do lakieru QC-7500.

Szanowni Państwo, autoryzowani dystrybutorzy produktów marki Quickline®.


Informuję o wprowadzeniu do sprzedaży nowego ekspresowego utwardzacza QH-4505 do lakieru bezbarwnego QC-7500.

Utwardzacz ekspresowy QH-4505 jest dedykowany do utwardzania i aplikacji lakieru QC-7500 w warunkach panujących w okresie zimowym, podczas chłodnych wiosen lub późnej jesieni.


Produkt będzie oferowany w dwóch wersjach opakowaniowych, tj. ½ litra oraz 2 ½ litra.


Ceny 2012

Kod opakowania

Cena / j. miary

Cena za opakowanie

QH-4505/S0.5

53,00 zł

26,50 zł

QH-4505/S2.5

52,04 zł

130,10 zł


Dostępność i wersje opakowaniowe

Zamówienia na nowy utwardzacz będzie można składać do Działu Obsługi Klienta PPG Industries od poniedziałku 14 stycznia  br.


Kod produktu

Opak. / karton

Kartony / paleta

QH-4505/S0.5

6

756

QH-4505/S2.5

2

200


Kody kreskowe

Kod opakowania

Kod op. jednostkowego

Kod op. zbiorczego

QH-4505/S0.5

5051432062765

15051432062762

QH-4505/S2.5

5051432062772

15051432062779


Dane fizyczne produktów

Produkt

Cząstki stałe %

Cząstki lotne %

Gęstość kg/l

QH-4505

55.29

44.71

0.991


Karta techniczna (TDS)

Proszę zapoznać się ze szczegółami załączonej karty nr QC-7500_V.


Karty Charakterystyk Chemicznych Produktów (MSDS)

Karty MSDS w załączeniu. Wszystkie karty MSDS dla marki Quickline® są udostępniane na żądanie przez Dział Obsługi Klienta PPG Industries.


Lotne Związki Organiczne (LZO)

Limit zawartości LZO dla tej kategorii produktu, tj. IIB.d wynosi. 420 g/l. Zawartość LZO w gotowej do użycia mieszaninie wynosi nie więcej niż. 420 g/l. W zależności od sposobu zastosowania, zawartość LZO w gotowej do użycia mieszaninie może być niższa niż określona w przepisach.


Transport i magazynowanie

Minimalny okres przydatności do użycia (tzw. Shelf Life) wynosi 4 lata od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Temperatura magazynowania: 5 do 35°C. Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz dział 10 karty charakterystyki chemicznej), napojów i jedzenia. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym, aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.


Zdrowie i bezpieczeństwo

Należy zapoznać się z kartą charakterystyki chemicznej produktu (MSDS). Produkty są przeznaczone wyłącznie do profesjonalnego zastosowania. Dane w niniejszej wiadomości zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną odpowiedzialność. PPG Industries Poland Sp. z o. o. nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty lub szkody materialne i niematerialne. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, zgodnie z polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji znajduje się w Kartach Charakterystyki Chemicznej Produktów.

Więcej informacji znajduje się w Kartach Charakterystyki Chemicznej Produktów, dostępnych pod adresem: http://nexa.pl/pl/dokumentacja-techniczna.html

wykonanie: studiotg.pl
Copyrights © 2011-2019 Autocolor Witkowscy
Wszelkie prawa zastrzeżone