UWAGA! Już w sprzedaży nowe lakiery bezbarwne marki QUICKLINE.

Szanowni Państwo,

 

Informujemy o wprowadzeniu do sprzedaży nowych lakierów bezbarwnych w marce QUICKLINE®:

 

QC-7200/S1        LAKIER BEZBARWNY MS

QC-7200/S5        LAKIER BEZBARWNY MS

QC-7400/S1        LAKIER BEZBARWNY HS

QC-7400/S5        LAKIER BEZBARWNY HS

QC-7300/S1        LAKIER BEZBARWNY FAST AIR DRY

QC-7300/S5        LAKIER BEZBARWNY FAST AIR DRY

 

Do lakieru Fast Air Dry dedykowany jest utwardzacz QH-4300, występujący w dwóch wariantach opakowania:

 

QH-4300/S0.5    UTWARDZACZ DO LAKIERU FAST AIR DRY

QH-4300/S2.5    UTWARDZACZ DO LAKIERU FAST AIR DRY

 

Opis produktu

 

QC-7200 to dwukomponentowy, akrylowo-uretanowy, szybkoschnący lakier bezbarwny o średniej zawartości cząstek stałych, idealny do napraw punktowych oraz całkowitych.

 

QC-7300 to dwukomponentowy, szybkoutwardzalny lakier bezbarwny zaprojektowany do szybkiego schnięcia szczególnie w niższych temperaturach otoczenia.

 

QC-7400 to dwukomponentowy, akrylowo-uretanowy o wysokiej zawartości cząstek stałych, dostosowany do napraw pojedynczych elementów jak i napraw całkowitych.

 

Ceny detaliczne 2015

 

KOD PRODUKTU

CENA / J. MIARY

CENA / OPAK.

QC-7200/S1

43,90 zł

43,90 zł

QC-7200/S5

43,22 zł

216,10 zł

QC-7300/S1

49,00 zł

49,00 zł

QC-7300/S5

48,80 zł

244,00 zł

QC-7400/S1

47,40 zł

47,40 zł

QC-7400/S5

47,32 zł

236,60 zł

QH-4300/S0.5

68,00 zł

34,00 zł

QH-4300/S2.5

66,80 zł

167,00 zł

 

Dostępne opakowania

 

KOD PRODUKTU

Opak. / karton

Kartony / paleta

QC-7200/S1

6

55

QC-7200/S5

2

54

QC-7300/S1

6

55

QC-7300/S5

2

54

QC-7400/S1

6

55

QC-7400/S5

2

54

QH-4300/S0.5

6

102

QH-4300/S2.5

6

90

 

Nowe produkty są dostępne do zamówień.

 

Kody kreskowe opakowań jednostkowych i zbiorczych

 

KOD PRODUKTU

Kod opak. jednostkowego

     Kod opak. zbiorczego

QC-7200/S1

5025427716407

75025427716406

QC-7200/S5

5025427716414

15025427716411

QC-7300/S1

5025427729681

15025427729688

QC-7300/S5

5025427729698

15025427729695

QC-7400/S1

5025427716391

75025427716390

QC-7400/S5

5025427652675

15025427652672

QH-4300/S0.5

5025427729704

15025427729701

QH-4300/S2.5

5025427729711

15025427729718

 

Wycofane produkty

Brak.

 

Karty Techniczne (TDS/PDS)

Więcej szczegółów na temat zastosowania znajdą Państwo w karcie technicznej produktu, która znajduję się stronie www.nexaautocolor.com

 

Karty Charakterystyk (MSDS)

Karta MSDS jest dostępna w naszej bazie dokumentacji technicznych na naszej stronie.

 

Transport I Magazynowanie

Zapoznać się ze wskazówkami na etykiecie produktu. Temperatura magazynowania: 5 do 35°C. Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz dział 10 karty bezpieczeństwa), napojów i jedzenia. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym, aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Czytać informacje na temat zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawarte w karcie charakterystyki i na etykiecie produktu. Stosować osobiste wyposażenie ochronne. Dane o produkcie zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własne ryzyko. PPG Industries nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty, czy szkody. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie, zgodnie z polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie. Szczegółowa karta bezpieczeństwa produktu (karta charakterystyki chemicznej produktu MSDS) jest dostępna na żądanie.

wykonanie: studiotg.pl
Copyrights © 2011-2019 Autocolor Witkowscy
Wszelkie prawa zastrzeżone