UWAGA! Nexa Autocolor wprowadza do sprzedaży nowy koncentrat: P190-1005

Szanowni Państwo,

 

Informuję o wprowadzeniu do sprzedaży nowego koncentratu:

 

  • P190-1005       Clean Vivid Ruby Special Concentrate

 

Nowy koncentrat został zaprojektowany do stosowania w warstwie dobarwionego lakieru bezbarwnego w systemach 3CT, w kombinacji z szybkim lakierem bezbarwnym P190-6659. Formuła do tego i wszystkich innych pojawiających się w przyszłości kolorów korzystających z P190-1005 pojawi się w programie PAINTMANAGER®, ale rekomendowane jest także zapoznanie się z kartą techniczną TDS w celu uzyskania informacji na temat specjalistycznego procesu naprawy. Koncentrat P190-1005 przeznaczony jest do użytku z systemami naprawczymi AQUABASE® Plus i 2K BC.

 

Kolorystyka

 

Obecnie 1 kolor wykorzystuje koncentrat Clean Vivid Ruby Special Concentrate – Ruby Red. Kolor Ruby Red będzie stosowany na około 250 000 samochodach w ciągu roku w Europie.

 

OEM

Kod koloru

Nazwa koloru

Ford

RR

RUBY RED

 

Komunikat o pigmencie o niskim zużyciu

Komunikat pojawia się w narzędziach kolorystycznych wyłącznie w przypadku wystąpienia w recepturze rzadko spotykanego produktu.

W takim przypadku, przed przystąpieniem do mieszania koloru należy sprawdzić, czy produkt jest dostępny na mieszalniku.

 

"UWAGA: Zawiera rzadko spotykany pigment!

Sprawdź dostępność produktu przed dozowaniem"

 

Ceny 2015

 

Kod

Cena netto / j. miary

Cena netto / opak.

P190-1005/E0.33

     784,55 zł

        258,90 zł

  

Dostępność

Ze względu na niezwykle rzadkie występowanie koncentratu w recepturach produkty będą sprowadzane do Polski z magazynów centralnych PPG wyłącznie na zamówienie.

Czas oczekiwania na dostawę może trwać do 3 tygodni od daty złożenia zamówienia.

 

Kody kreskowe

 

Kod

Kod op. jednostkowego

P190-1005/E0.33

5025427640726

 

Karty Techniczne (TDS/PDS)

Więcej szczegółów na temat zastosowania znajdą Państwo w karcie technicznej produktu, która znajduję się stronie www.nexaautocolor.com

 

Karty Charakterystyk (MSDS)

Karta MSDS jest dostępna w naszej bazie dokumentacji technicznych na naszej stronie.

 

Dane fizyczne

 

Produkt

Cząstki stałe %

Cząstki lotne %

Gęstość kg/l

P190-1005/E0.33

54.4

45.6

0.975

 

Lotne Związki Organiczne (LZO)

Limit zawartości LZO dla tej kategorii produktu, tj. IIB.d wynosi. 420 g/l.

Zawartość LZO w gotowej do użycia mieszaninie wynosi nie więcej niż. 420 g/l.

W zależności od sposobu zastosowania, zawartość LZO w gotowej do użycia mieszaninie może być niższa niż określona w przepisach.

Produkty 2K są przeznaczone do profesjonalnego użytku w instalacjach przemysłowych.

 

Transport i magazynowanie

Minimalny okres przydatności do użycia (tzw. Shelf Life) dla P190-1005 wynosi 4 lata od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, zgodnie z poniższymi wskazówkami. Temperatura magazynowania: 5 do 35°C. Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz dział 10 karty charakterystyki chemicznej), napojów i jedzenia. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym, aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Należy zapoznać się z kartą charakterystyki chemicznej produktu (MSDS). Produkty s± przeznaczone wył±cznie do profesjonalnego zastosowania. Dane w niniejszej wiadomości zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własną odpowiedzialność. PPG Industries Poland Sp. z o. o. nie bierze odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty lub szkody materialne i niematerialne. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, zgodnie z polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie lakierniczej. Obowiązkiem użytkownika jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby zapewnić zastosowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem. Więcej informacji znajduje się w Kartach Charakterystyki Chemicznej Produktów, dostępnych pod adresem:www.nexaautocolor.com

wykonanie: studiotg.pl
Copyrights © 2011-2019 Autocolor Witkowscy
Wszelkie prawa zastrzeżone