Uwaga nowości!

Szanowni Państwo,

 

Informujemy o wprowadzeniu do sprzedaży nowego konwertera do tworzyw sztucznych w marce NEXA AUTOCOLOR®:

 

P852-1670/E1            KONWERTER DO TWORZYW SZTUCZNYCH 

 

Opis produktu

 

Konwerter do tworzyw sztucznych został stworzony z myślą o popularnym i łatwym w użyciu podkładzie P565-560X Self Levelling Primer.

 

Dzięki wprowadzeniu na rynek nowego dodatku, podkłady P565-560X mogą być stosowane bezpośrednio na zderzakach. Konwerter P852-1670 może zastąpić w procesie rozcieńczalnik, a tym samym wyeliminować stosowanie promotorów przyczepności do tworzyw sztucznych.

 

P565-560X w połączeniu z konwerterem P852-1670 to niezwykle wszechstronny i przyjazny dla użytkownika podkład, który może być teraz używany do napraw na najbardziej popularnych podłożach, zapewniając dużą szybkość i wydajność pracy przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności warsztatu.

 

Dostępne opakowania

 

Konwerter oferowany jest w plastikowych butelkach o pojemności 1 litra.

 

Kod produktu

Opak. / karton

Kartony / paleta

P852-1670/E1

6

342

 

Kody kreskowe opakowań jednostkowych i zbiorczych

 

Kod opakowania

Kod opak. jednostkowego

     Kod opak. zbiorczego

P852-1670/E1 

5025427641792

15025427641799

 

Dane fizyczne poszczególnych produktów

 

Produkt

Cząstki stałe %

Cząstki lotne %

Gęstość kg/l

P852-1670/E1 

5.4

94.6

0.876

 

Karty techniczne (TDS/PDS)

Załączone karty dla podkładów P565-560X są również dostępne na stronie Nexa Autocolor à www.nexaautocolor.com

 

Karty charakterystyk chemicznych produktów (MSDS)

Karty MSDS znajdują się w załączonym pliku ZIP.

Wszystkie karty MSDS nowych produktów znajdują się na stronie Nexa Autocolor à www.nexaautocolor.com

 

Lotne Związki Organiczne (LZO)

Dyrektywa UE 2004/42 dotyczy farb i lakierów w postaci gotowej do użycia. Produkt P852-1670 nie został objęty dyrektywą UE 2004/42 i w związku z tym nie został sklasyfikowany, jako produkt zawierający Lotne Związki Organiczne. Produkt P852-1670, aplikowany zgodnie ze wskazówkami niniejszej karty technicznej, może być stosowany m.in., jako element systemów lakierniczych zgodnych z ww. dyrektywą. Produkt jest przeznaczony tylko do profesjonalnego użytku w procesie renowacji samochodów osobowych.

 

Transport i magazynowanie

Zapoznać się ze wskazówkami na etykiecie produktu. Temperatura magazynowania: 5 do 35°C.Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz dział 10 karty charakterystyki chemicznej), napojów i jedzenia. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Zapoznać się z informacjami na temat ochrony zdrowia, zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawartymi w karcie charakterystyki i na etykiecie produktu. Stosować osobiste wyposażenie ochronne. Dane w arkuszu zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własne ryzyko, dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty, czy szkody. Informacje zawarte w tym arkuszu mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną. Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie. Szczegółowa Karta bezpieczeństwa produktu (karta charakterystyki chemicznej produktu) jest dostępna na stronie: www.nexaautocolor.com

wykonanie: studiotg.pl
Copyrights © 2011-2019 Autocolor Witkowscy
Wszelkie prawa zastrzeżone